Linki

Cytat


Aby pozyskać sobie ludzi, należy ich uważać za takich, za jakich oni sami się uważają. William Harrison Faulkner (Falkner, 1897-1962)
Absens heres non erit - nieobecny nie będzie dziedziczył.
Ex hypothesi - z hipotezy; jako przypuszczenie.
Dla niego skok to tylko w bok. Malicki Wiesław
Dobrych ludzi nikt nie zapomina. Safona E cantu cognoscitur avis - (dosł. każdy ptak po swojemu śpiewa) ptaka poznajemy po śpiewie